houtwormkever

Algemeen
• De gewone houtwormkever is de meest voorkomende houtboorder binnen gebouwen.
• De larve wordt wel houtworm genoemd
• Andere namen zijn: meubelkever, kleine houtworm, boekenworm
• De gewone houtwormkever lijkt veel op de broodkever

 

Uiterlijk
• Imago: 2,5 – 5 mm lang; donkerbruin; gewelfd halsschild, waaronder de kop schuilgaat; rijen kleine putjes op de dekschilden
• Ei: wit doorschijnend, citroenvormig ca 0,3 mm lang en 0,2 mm breed
• Larve: wordt ca. 6 mm lang, geelachtig wit, licht gekromd, drie paar kleine pootjes
• Pop: 4,5 – 5 mm lang, geelachtig wit

 

Ontwikkeling

• Volledige gedaantewisseling
• Het wijfje legt 20-40 eitjes
• Levensduur van het ei: 2 –3 weken in mei – augustus
• Levensduur van de larve is ca. 3 jaar, afhankelijk van de aard van het hout, de temperatuur en de luchtvochtigheid
• De pop leeft 2 – 4 weken in maart – mei (de larve maakt een poppenwieg om daarin te verpoppen)
• De levensduur van het imago is 3 – 4 weken in de periode mei – augustus
• Ontwikkelingsduur van het ei tot imago: ca. 3 jaar
• Een temperatuur van 22 – 230 C is het gunstigste voor de ontwikkeling van de larve
• Gewonen houtwormkevers ontwikkelen zich ook buitenshuis

 

Leefwijze
• Gewone houtwormkevers tasten zowel naald – als loofhout aan binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast
• In mei tot en met augustus kunnen de kevers uit het hout tevoorschijn komen; zij gaan dan paren, waarnaar de vrouwtjes eitjes leggen
• De kevers kunnen goed vliegen
• Het wijfje legt eitjes in spleten van het hout of in oude boorgangen
• De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout
• Deze boorgangen lopen in alle richtingen, kronkelend, door het hout en hebben een cirkelvormige doorsnede
• De boorgangen zijn gevuld met boormeel
• Onder het aangetaste houtwerk treffen we dikwijls hoopjes boormeel aan
• De uitvliegopening is cirkelvormig, met een diameter van 1- 2 mm
• Het boormeel bestaat uit korrelige deeltjes

 

Schade
• Zowel naald – als loofhout in gebouwen, meubelen, beeldhouwweren, manden, kisten enz. worden aangetast
• De aantasting vindt vaak alleen plaats in het spinthout