Algemeen

 • De huisboktor is de grootste houtboorder binnen gebouwen
 • Niet te verwarren met andere boktorsoorten die tot de nathoutboorders behoren en o.a. in houtblokken voor open haarden voorkomen
 • De huisboktor komt in vele landen voor; in Nederland in het gehele land, vooral in Limburg, Gelderland en Noord-Brabant

 

Uiterlijk

 • Imago: 1 – 2,5 cm lang; bruinzwart; op dekschilden twee grijsachtige vlekken; wijfjes hebben een lange legboor die onder de dekschilden uitsteekt
 • Ei: wit, ca. 2 mm lang en heeft eendiameter van ongeveer 0,5 mm
 • Larve: wordt ca. 3 cm en is geelachtig wit, zeer kleine pootjes
 •   Pop is ca. 2,5 cm lang

 

Ontwikkeling

 • Volledige gedaantewisseling
 • Het wijfje legt ca. 200 eitjes
 • Levensduur van het ei: 1 –2 weken in juni – september
 • Levensduur van de larve is ca. 4 – 5 jaar (soms tot 12 jaar)
 • De pop leeft 2 – 4 weken
 • De levensduur van het imago is 3 – 4 weken in juni – september
 • Ontwikkelingsduur van het ei tot imago: ca. 3 – 11 jaar
 • Een temperatuur van ca 280 C en hoge relatieve luchtvochtigheid zijn het gunstigste voor de ontwikkeling van de larve

 

Leefwijze

 • Huisboktorren tasten naaldhout aan, zowel vuren en grenen, vooral het spinthout
 • De kevers van de huisboktor kunnen goed vliegen
 •   In juni t/m september komen de kevers uit het hout. Zij gaan dan paren, waarnaar de vrouwtjes eitjes leggen in spleten in het hout.
 • De uit de eitjes komende larven boren zich ter plaatse in het hout en maken daarin boorgangen, die geheel met boormeel gevuld worden en een ovale doorsnede hebben
 • Men kan de larven af en toe horen knagen, vooral op warme zomerdagen.
 • Het houtoppervlak wordt vaak rimpelig door druk uit de boorgangen op het dunnen fineerlaagje, dat nog intact gebleven is
 • De boorgangen zijn aanvankelijk recht, daarna kronkelend
 • Soms zijn hoopjes boormeel op het hout zichtbaar; de boorgangen moeten vaak opengelegd worden om het boormeel te bestuderen.
 • Het boormeel bestaat uit cilindrische deeltjes

 

Schade

 • Dakconstructies worden vaak aangepast
 • Zelfs dikke balken kunnen in enkele jaren nagenoeg geheel verpulverd worden
 • Bij grenen wordt alleen het spinthout aangetast
 • Bij vurenhout wordt ook het kernhout aangetast.